ASP NET Dropdownlist Extesion Helper Method
ASP NET Dropdownlist ( verileri doldurma işlemi için) Extesion Helper Method yapımını anlatmaya çalışacağım.

DropDownList imizi doldurmak için extension metot yazacağız.
Bunun için yeni bir class oluşturuyoruz.
Helpers > DropDownListHelper.cs

Helper'ımızın kodlarını yazalım..


  public static class DropDownListHelper
  {
    public static IEnumerable<SelectListItem > ToDropDownList(this IEnumerable<T,object> source, Func<T,object> value, Func<T,object> text, string defaultText = null, object selectedValue = null)
    {
      var sourceList = new List<SelectListItem >();
      if (defaultText != null)
        sourceList.Insert(0, new SelectListItem { Value = null, Text = defaultText }); 
      foreach (var data in source)
      {
        sourceList.Add(new SelectListItem
        {
          Value = value(data).ToString(),
          Text = text(data).ToString(),
          Selected = value(data).ToString() == (selectedValue ?? "").ToString() 
        });
      }

      return sourceList;

      
    }
  }

Helper'ımızın kodlarını yazdığımıza göre nasıl kullanıcağımıza geçelim.
Id, FirstName,LastName propertylerine sahip Person bir classımız var bu classımızı viewmizde dropdownlist olarak göstermek istiyoruz.
 


   public ActionResult Index()
    {
      
      var person = new Person();
      ViewBag.DropDownList = person.PersonList.ToDropDownList(x => x.Id, x => x.FirstName + " " + x.LastName, "-- Select an option --");
      return View();
    }

Extension metodumuzda this IEnumerable dediğimiz için IEnumerable olan tiplerde bu metodumuz gözükecektir.

(Index.cshtml) View daki kodlarımızı yazalım.

Yöntem 2
Hiç böyle aksiyonlara girmeden hazır olan yapıyı da kullanabiliriz :) SelectList classı yine bize aynı sonucu verecektir.


    public ActionResult Index()
    {
      var person = new Person();
      ViewBag.DropDownList = new SelectList(person.PersonList, "Id", "FirstName");
      return View();
    }

İnşallah birilerinin faydalanması dileğiyle... :)