C# da belirli matematiksel işlemleri yapmak için .Net Kütüphanesinde Matematik (Math) sınıfı bulunmaktır. Math sınıfı static bir sınıftır. 
Hatırlatma: Static Metot Nedir ? new anahtar kelimesine ihtiyaç duymazlar bu sayede metodumuzun ismini yazarak çalıştırabiliriz. Instance sini almaya gerek yoktur.

Matematik Sınıfının Metoları
Math.Abs() :
Girilen sayının mutlak değerini alır.
Math.Abs(-74);
>> 74
Math.Ceiling() : Girilen sayıyı yukarı yuvarlar.
Math.Ceiling(7.4);
>> 8
Math.Floor() : Girilen sayıyı aşağı yuvarlar.
Math.Floor(7.4);
>> 7
Math.Round() : Girilen sayıyı en yakın tamsayıya yuvarlar.
Math.Round(7.4);
>> 7
Math.Round(7.6);
>> 8
Math.Cos() : Girilen sayının kosinüsünü alır.
Math.Cos(1);
>> 0.54030230586
Math.Sin() : Girilen sayının sinüsünü alır.
Math.Sin(1);
>> 0.8414709848
Math.Tan() : Girilen sayının tanjantını alır.
Math.Tan(1);
>> 1.55740772465
Math.Max(a,b) : Girilen sayılardan en büyüğünü bulur.
Math.Max(11,12);
>> 12
Math.Min(a,b) : Girilen sayılardan en küçüğünü bulur.
Math.Min(11,12);
>> 11
Math.Pow(a,b) : a üzeri b yi hesaplar.
Math.Pow(2,3); // 2^3
>> 8
Math.Sqrt() : Girilen sayının karekökünü bulur.
Math.Sqrt(4);
>> 2
Math.Truncate() : Girilen sayının virgülden sonrasını almaz.
Math.Truncate(1.2341241);
>> 1
Math.Log() : Girilen sayının e tabanında logaritmasını bulur.
Math.Log(1);
>> 0
Math.Log(a,b) : Girilen sayının(a)  b tabanında logaritmasını bulur.
Math.Log(100, 10); //log10(100)
>> 2
Math.Log10() : Girilen sayının 10 tabanında logaritmasını bulur.
Math.Log10(10);
>> 1

system.Math() sınıfını en çok kullanılan metolarını bu yazımda paylaşmaya çalıştım inşallah birilerin faydalanması dileğiyle...