C# console uygulaması ile Korelasyon katsayı hesaplamasını yapımı