Aspnet MVC Link Oluşturma HtmlActionLink

Asp.net MVC de Html.ActionLink() en çok kullandığımız koddur. Aspnet MVC de link oluşturmayı göstereceğiz yani bir sayfadan başka bir sayfaya gideceğiz.