C# Stack - Queue

Stack verileri LIFO(Last In First Out : Son Giren İlk Çıkar).Ve Queue verileri FIFO(First In First Out : İlk Giren İlk Çıkar) yöntemiyle sıralayan yapılardır.