Aspnet MVC Dinamik Modal-Popup

Aspnet MVC ile dinamik modal uygulaması yapacağız. Açılan modalımızın içeriği dinamik olarak doldurmuş olacağız.