C# Faktoriyel Hesaplama

Bir matematik işlemi olan faktoriyel hesaplamayı C# da nasıl yapıcağımızı göreceğiz.Kod kısmına geçmeden faktoriyel nedir onu bir hatırlayalım.

Faktöriyel, sağına ünlem işareti konulmuş sayıya verilen isimdir1'den başlayarak belirli bir sayma sayısına kadar olan sayıların çarpımına o sayının faktöriyeli denir.

Hatırladığımıza göre kod kısmına geçebiliriz.

Console.Write("Lütfen bir sayma sayısı giriniz : ");
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
//toplamımız ilk değeri bir olmalı
int toplam = 1;
//sayi 1den küçükse faktoriyel hesaplayamayız
//sayi != 0 yazma sebebimiz 0! = 1 olduğudan
if (sayi <= 1 && sayi != 0)
{
  Console.WriteLine("Lütfen geçerli bir sayı giriniz");
}
else
{
  for (int i = 1; i < sayi; i++)
  {
    toplam += toplam * i;
  }
  Console.WriteLine("Girilen " + sayi + " sayısının faktoriyel hesabı:" + toplam);
}