SOLID Prensipleri

SOLID, 2000’li yılların başında Robert C. Martin tarafından nesne tabanlı programlama için ortaya çıkartılmıştır ve 5 ilkesi bulunmaktadır.