C# Singleton Tasarım Deseni

Singleton Design Pattern programımızın çalışma süreci boyunca singleton uyguladığımız nesneden sadece bir instance almamızı sağlar.