C# XML CRUD

XML (Genişletilebilir İşaretleme Dili). Tanımını yaparsak birçok yazılımın birbirleri arasında , veri alış verişi sağlayan bir işaretleme dilidir.