C# Dictionary Kullanımı

Dictionary sınıfı eklendiği elemanları key ve value olarak kaydetmemize yarayan bir sınıfdır.