C# String bir ifadeyi Byte dönüştürme String To Byte

Burada yapacağımız string bir ifadeyi byte dönüştürme işlemi. Byte döndürdüğümüz vakit elimizde o harfin ASCII kodu mevcut olacaktır.

Console.Write("String  bir ifade giriniz : ");
string gelen = Console.ReadLine();
//gelen.ToCharArray() diyerek her harfi tek tek 
//char dizisine atamış oluyoruz
//ve bu sayede char dan byte gidebilmemizin yolu açılıyor
char[] cByte = gelen.ToCharArray();
Console.WriteLine("'"+gelen+"' ifadenin byte çevrilmiş hali");
for (int i = 0; i < cByte.Length; i++)
{
    Console.Write("-");
    //(byte) diyerek tür dönüşümü yapıyoruz
    Console.Write((byte)cByte[i]);
}
Console.WriteLine();