Aspnet MVC Ajax Attribute

Aspnet MVC sadece ajax işlemleri için kullanılan metotlarımıza özellik ekleyeceğiz. Ekleyeceğimiz bu özellik sadece ajax işlemlerinde çalışmasını sağlayacaktır