Azure VM otomatik olarak yeniden boyutlandırma

Azure'da VM (sanal makine) belirli saatler aralığında yeniden boyutlandırılmasının otomatik olarak yapımını anlatmaya çalışacağım.