C# String Sınıfı Metotları 4

Son olarak da yine en çok kullanılan string metotları inceleyeceğiz.(substring, split, replace)