ASP NET Core Sürükle Bırak ile Dosya Yükleme DropzoneJs

ASP.NET Core Razor Pages uygulamasında DropzoneJs yardımıyla- sürükle bırak ile- birden fazla dosya yükleme işlemini göstereceğim.