C# Ternary ve Coalescing Operatörü

Ternary operatörü üç işlem alan tek operatördür. Bir bakıma if else yapısına da çok benzerlik göstermektedir.