SQL SERVER Stored Procedure CRUD

Sql SERVER da stored procedure oluşturmayı göstereceğim örnek olarak dört ana işlemi yapacağız. CRUD ( Create - Read - Update - Delete ).