SQL SERVER Stored Procedure CRUD

SQL SERVER'da stored procedure oluşturmayı göstereceğim örnek olarak dört ana işlemi yapacağız. CRUD ( Create - Read - Update - Delete ).

Ekleme Silme Güncelleme Ve Listeleme olacak.

Kullandığımız veritabanı: Northwind

Ekleme Prosedürü - Create Procedure

 Create procedure   SP_CreateCategory
 @categoryname nvarchar(15), --oluşturduğumuz parametrenin değerleri
 @description ntext  --Tablodaki değerlerle aynı olmalı
 AS
 INSERT INTO Categories VALUES (@categoryname,@description);
 GO
 -- Prosedürümüzü çalıştıralım
 Execute SP_CreateCategory 
 @categoryname ='KategoriAdı' , @description 'Açıklama'
 --Çalıştırırsak Eklemiş olduğunu göreceğiz bu da
 --Prosedürümüzün çalışıtığını göstermeketedir.'

Listeleme Prosedürü - Read Procedure

 Create procedure   SP_ReadCategory
 -- Parametre göndermiyoruz
 AS
 SELECT * FROM Categories
 GO
 -- Prosedürümüzü çalıştıralım
 Execute SP_ReadCategory

Resimde görüldüğü gibi önceki verimizi eklemiş ve listeleme prosedürümüzde çalışmaktadır.

Güncelleme Prosedürü - Update Procedure

 Create procedure   SP_UpdateCategory
 @categoryID int,
 @categoryname nvarchar(15),
 @description ntext
 AS
 UPDATE Categories SET Description=@description, CategoryName=@categoryname
 WHERE CategoryID = @categoryID

Ve son olarak da

Silme Prosedürü - Delete Procedure

 Create procedure   SP_DeleteCategory
 @categoryID int --Bize lazım olan parametre idsidir.
 AS
 DELETE FROM Categories WHERE CategoryID = @categoryID

Ve en çok kullanılan prosedürleri oluşturmuş olduk.