Sql Server Tarih Fonksiyonları - DATADIFF

DATEDIFF Tarihler arasıdaki farkı bulur.Üç farklı argüment alır.

Kullanımı: DATADIFF("tarih bölümü","başlangıc tarihi","bitiş tarihi")

Tarih Bölümü:Aşağıda bulunan tablodaki değerleri alır.

Tarihler Kısaltmalar
year yy, yyyy
month m, mm
day d, dd

Ben birkaçını belirttim daha farklı değerler de bulunmaktadır.

DATEDIFF örnek

SELECT DATEDIFF(YY,'2009-1-29','2015-08-23') AS [İki tarih farkı]
-- Farkı => 6 Yıl
SELECT DATEDIFF(MM,'2009-1-29','2015-08-23') AS [İki tarih farkı]
--Farkı => 79 Ay
SELECT DATEDIFF(YY,'2009-1-29','2015-08-23') AS [İki tarih farkı]
--Farkı => 2397 gün