C# da Girilen Bir Cümlede Aranılan İfade Kaç Defa Geçmektedir

C# da girilen bir cümle içerisinde aranılan kelime kaç defa geçmektedir. Onu bulan console uygulamasını yazıyoruz. Hocamızın bize derste sorduğu bir sorudur.:). Yalnız if - dizi - while - for gibi karar yapıları kullanılmadan yapılmasını istemişti.

İki yol olarak yapabiliriz. Birinci yolumuz;

 Console.WriteLine("Cümleyi Giriniz");
 string text= Console.ReadLine();
 Console.WriteLine("Aranacak kelimeyi giriniz");
 string aranacak = Console.ReadLine();
 string sekil = text.Replace(aranacak,"*");
 //burada ben bir char istediği için * yaptım.
 //Siz Başka char da yapabilirsiniz
 int adet = sekil.Count(x => x == '*'); // kaç adet bir var saydırıyoruz.
 Console.WriteLine(adet + " Adet Bulunmaktadır");
 //Ve son olarak ekrana yazdırıyoruz

İkici yolumuz ise.

 Console.WriteLine("Cümleyi giriniz");
 string text = Console.ReadLine();
 Console.WriteLine("Aranacak olan kelimeyi giriniz");
 string aranan = Console.ReadLine();
 //textimizin uzunluğunu alıyoruz
 int textUzunluk = text.Length;
 //textimizi aranan kelimeyi null olarak replace ediyoruz
 //böylelikle textimizde arananı çıkarmış oluyoruz
 int yeniTextUzunluk = text.Replace(aranan, null).Length;
 //Son olarak da işlemimizi gerçekleştiriyoruz
 int kacDefa = (textUzunluk - yeniTextUzunluk) / aranan.Length;
 Console.WriteLine(kacDefa +" Adet Bulunmaktadır"); 
 //Ve son olarak ekrana yazdırıyoruz