Sql Server Tarih Fonksiyonları DATEADD

DATEADD belirtilen tarihin üzerine belirtilen süreyi ekler. DATEADD() fonksiyonu 3 argüment alır. Geriye tarih (smaldatetime) döndürür.

Kullanımı: DATEADD("tarihin kısaltması", "sayı", "tarih").

Hatırlatmak amacıyla tarih ve kısaltmaları tablosunu tekrar inceleyelim.

Tarihler Kısaltmalar
year yy, yyyy
quarter q, qq
month m, mm
dayofyear y, dy
day d, dd
week wk, ww
weekday w, dw
hour hh
minute n, mi
second s, ss
millisecond ms
microsecond mcs
nanosecond ns

Şimdi örneklere geçelim...

Örnek - Bugünün bir ay sonrasını bulalım.

-- Bugünü öğrenelim bunun için GETDATE() kullanıyoruz
Select GETDATE()
-- Çıktısı : 2016-10-09 13:32:31.613
-- Şimdi ise 1 ay sonrasını bulalım
Select DATEADD(MM,1,GETDATE())
-- Çıktısı : 2016-11-09 13:32:31.613

Örnek - Şimdi sipariş tablomuz olsun burada bulunan bir siparişin bir ay sonra ödeme tarihini bulalım.

-- Şimdi siparişmizin 1 ay sonrasını bulalım
Select SiparisID, DATEADD(DD,30,SiparisTarih) from Siparisler
-- Aynı şekilde yy,1,tarih diyerek de 1 yıl sonrası
-- Veya w,2,tarih diyerek 2 hafta sonrasında bulabiliriz

Şiparis Tablomuz

SiparisID SiparisTarih
1 2016-10-09 13:47:02.487

Sorgumuzun çıktısı:

SiparisID Ödeme Tarihi
1 2016-11-09 13:47:02.487