Sql Server Tarih Fonksiyonları DATEPART

DATEPART

Zamanın gün, ay, yıl, saat, hafta gibi bir parçasını döndürür.DATEPART() fonksiyonu 2 argument alır.

Kullanımı: DATAPART(" tarihin kısaltması" , " tarih "). Tarih Kısaltmaları Bölümü: Aşağıda bulunan tablodaki değerleri alır.

Tarihler Kısaltmalar
year yy, yyyy
month m, mm
day d, dd
week wk, ww

Ben birkaçını belirttim daha farklı değerler de bulunmaktadır. Elimizde bir sipariş tablosunu olduğunu düşünelim.

Select DATEPART(YYYY,s.SiparisTarih) As [Sipariş  Yılı],
DATEPART(MM,s.SiparisTarij) As [Sipariş  Ayı],
DATEPART(DD,s.SiparisTarij) As [Sipariş  Günü],
DATEPART(WK,s.SiparisTarij) As [Sipariş  Haftası],
from Tbl_Siparis s

Çıktısı

Sipariş Yılı Sipariş Ayı Sipariş Günü Sipariş Haftası
2015 9 10 34