C# String Sınıfı Metotları 1

C# string sınıfının kopyalama (CLONE, COPY) , karşılaştırma (COMPARE) ve EQUALS  metotlarını örnekler yaparak görmüş olacağız.

String metotlarında kopyalama işlemlerinden başlayalım.

Bunlar Clone ve Copy dir.

Clone() :String değişkenini klonlar.

//String bir değişken tanımlayıp değer atıyoruz
string txt = "keremozer.com";
//clone metodumuzu kullanıyoruz
object oTxt = txt.Clone();
// ya da
string sTxt = txt.Clone().ToString();

Copy() :String değişkenini string bir değişkene kopyalar.

//String bir değişken tanımlayıp değer atıyoruz
string txt = "Kerem Özer"
//kopyalama metodumuzu kullanıyoruz
string sTxt = string.Copy(txt);

Karşılaştırma metodu olan Compare() bakalım.

İki string verileri karşılaştırmak için compare metodu kullanılır, geriye int değer (eşitse 0, ilk parametre karakter sıralamasında önce ise -1 , sonra ise 1 ) döndürür. Ve birçok özelliği mevcuttur.

//Compare büyük küçük karşılaştırması
string strA  = "A";
string strB = "B";
int sonuc = string.Compare(strA, strB);
// A harfi karakter sıralamasında önce geldiği için
//sonuc -1 olucaktır.

string strA  = "AC";
string strB = "AB";
int sonuc = string.Compare(strA, strB);
//sonuc 1 olucaktır

Yukarıdaki işlemin aynı yapıcağız bundan tek farkı büyük harf ve küçük harf duyarlılığı olucaktır.

string strA  = "a";
string strB = "A";
int sonuc = string.Compare(strA, strB);
//sonuc -1 dönüyor karakter sıralamasında küçük a daha önce
//bizde büyük harf ya da küçük harf durumunu ortadan kaldıralım dersek
//yapmamız gereken string.Compare(string a ,string b,bool ingnoreCase)
int sonuc = string.Compare(strA, strB,true);
//true dersek büyük ya da küçük harfe bakmadan karşılaştırma yapar 
//false ise büyük ya da küçük harfe bakarak karşılaştırma yapar
//sonuc 0 döner eşit olduğundan

Daha bir çok özelliği bulunuyor ben ilk üçünü gösterdim diyebiliriz. Compare metodu 10 farklı şekilde kullanılabilir.

Equals() : İki string ifadenin bir birine eşit olup olmadıklarını kontrol eder ve geriye bool bir değer döndürür. Eğer eşitse true eşit değilse false.

string strA  = "kerem";
string strB = "Kerem";
//strA strB ye eşit mi ? diye soruyoruz
bool sonuc = str.Equals(strB);
// kerem ve Kerem birbirine eşit değildir sonucu yani geriye false değerini döndürecektir.
//sonuc false
//Burada şunu fark etmiş olduk büyük küçük harf duyarlılığını bunu ortadan kaldırmak istersek StringComparison.OrdinalIgnoreCase kullanıyoruz
//yine aynı örnek üzerinden devam edelim

string strA  = "kerem";
string strB = "Kerem";
//strA strB ye eşit mi ? diye soruyoruz
bool sonuc = str.Equals(strB,StringComparison.OrdinalIgnoreCase);
// kerem ve Kerem birbirine eşittir yani true değerini geriye döndürecektir
//sonuc true
//StringComparison.OrdinalIgnoreCase diyerek büyük küçük harf duyarlılığını ortadan kaldırmış olduk