C# String Sınıfı Metotları 3

C# string metotlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu yazıda inceleyeceğimiz metotlar (tolower,  toupper,  trim , trimend, trimstart).

ToLower()

Bu metotu kullandığımız string ifademizin tüm harflerini küçük harfe çevirir.

//değişkenimiz
string str = "KEREM ÖZER";
string newStr = str.ToLower();
//sonuc bütün harflerimizi küçük harfe çevirdi
//-->kerem özer

ToUpper()

Bu metotu kullandığımız string ifademizin tüm harflerini büyük harfe çevirir.

//değişkenimiz
string str = "kerem özer";
string newStr = str.ToUpper();
//sonuc bütün harflerimizi büyük harfe çevirdi
//--> KEREM ÖZER

Trim()

Bu metotu kullandığımız string ifademizin başında ve sonundaki bütün boşlukları temizleme işlemi yapar.

//değişkenimiz
string str = "       Kerem ÖZER      ";
string newStr = str.TrimEnd();
//sonuc string ifademizdeki başındaki ve sonundaki bütün boşlukları temizledi.
//-->Kerem ÖZER

TrimStart()

Trimden farklı olarak başındaki bütün boşlukları temizleme işlemi yapar.

//değişkenimiz
string str = "       Kerem ÖZER      .";
string newStr = str.TrimEnd();
//sonuc string ifademizdeki başındaki bütün boşlukları temizledi.
//-->Kerem ÖZER      .

TrimEnd() Aynı şekilde temizle işlemi yapar farkı string ifademizin sonundaki bütün boşlukları temizler.

//değişkenimiz
string str = "       Kerem ÖZER      ";
string newStr = str.TrimEnd();
//sonuc string ifademizdeki sonundaki bütün boşlukları temizledi.
//-->       Kerem ÖZER

Teşekkür ederim.