C# 2x2 Matrisin Tersi ve Çarpımı Matrix Inverse

2x2 bir matrisin tersini alırken iki yöntem bulunmaktadır. Birinci yöntem determinant ile yapımı, ikincisi ise birim matris ile yapımı.