C# String Sınıfı Metotları 4

Son olarak da yine en çok kullanılan string metotları inceleyeceğiz.(substring, split, replace).

Evet C#'da kullanılan string metotlarımızın sonuncusuna geldik. Substringle başlıyoruz.

Substring(int startIndex) ya da Substring(int startIndex, int Length)

Substring string ifademizdeki bizim belirlediğimiz beli bir bölümü almamızı sağlar 2 farklı şekilde kullanılıyor.

//String bir değişken tanımlayıp değer atıyoruz
string str = "keremozer.com"
//en az bir parametre almalıdır bu aldığı parametre ile nereden başlayacağını belirtmiş oluyoruz. indis olarak vermemiz gerekiyor 0 dan başlayıp string uzunluğuna kadar verebiliyoruz
string newStr = str.Substring(9);
//sonuc 9. indisli karakterden başlayıp string ifademizin uzunluğuna kadar alıp bize geri döndürücek
//--> .com
//ikinci kullanımına geçersek buradaki farkı yine nereden başlayacağını biz belirtiyoruz ve aynı zamanda nereye kadar olduğunu da biz belirtiyoruz.
//0 ' dan başlasın 9. indise kadar alsın.
string newStr = str.Substring(0,9)
//--> keremozer

Split(), Split(char[] separator), Split(char[] separator, int count)

String ifademizi belirtiğimiz bir karakter ile parçalamamızı sağlar ve bize string ifademizin parçalanmışını dizi olarak geriye döndürür. 6 Farklı şekilde kullanabiliriz.

//String bir değişken tanımlayıp değer atıyoruz
string str = "keremozer.com"
//parametre almadan da kullanabiliyoruz. Eğer hiçbir parametre göndermezsek default olarak boşluklara bakara parçalama işlemi yapıcaktır.
//dikkat etmemiz gereken bir noktada bize string tipinde bir dizi döndürüleceğidir.
string[] strArr = str.Split();
//dizimizi ekrana yazdıralım
foreach (var item in strArr)
{
  Console.WriteLine(item);
}
//bize bir elemanlı bir dizi döndürücektir.
//sonuc -> keremozer.com
string newStr = "kerem ali okan furkan emirhan sinan halil";
string[] newStrArr = newStr.Split();
//yeni dizimizi ekrana yazdıralım
foreach (var item in newStrArr)
{
  Console.WriteLine(item);
}
//sonuc olarak 7 elemanlı bir dizi döndürecektir.
/*
 kerem
 ali
 okan
 furkan
 emirhan
 sinan
 halil
*/

//Bir parametreli olarak kullanımına gelelim.
//burada alacağı parametre char bir ifade olmalıdır.
string meyveler = "elma,armut,ayva,şeftali,limon";
//burada ayrıcı olarak , karakterini göndermiş bulunuyoruz dikkat etmemiz gereken nokta bir char[] ifade gönderiyoruz çift tırnak değil(",") tek tırnak kullanmalıyız(',') 
string[] meyvelerArr = meyveler.Split(',');
foreach (var item in strArr)
{
 Console.WriteLine(item);
}
/*
 elma
 armut
 ayva
 şeftali
 limon
*/
//İki parametreli kullanımına geldi sıra başta da belirtiğim gibi 6 farklı şekilde overload edilmiştir. ben burada üçünü sizlere gösteriyorum.
string newStr = "kerem ali okan furkan emirhan sinan halil";
//ayırıcı olarak boşluk belirttim ve ne kadara parçalamasını gerektiği belirttim
string[] newStrArr = newStr.Split(new char[] {' '},3);
//yeni dizimizi ekrana yazdıralım
foreach (var item in newStrArr)
{
  Console.WriteLine(item);
}
//sonuc olarak 3 elemanlı bir dizi döndürecektir. dizinin boyutunu biz belirlemiş olduk
/*
 kerem
 ali
 okan furkan emirhan sinan halil
*/

Replace(string/char eskiDeger ,string/char yeniDeğer);

String ifademizde değiştirilmesini istediğimiz bir yer varsa Replace metodunu kullanıyoruz.

//String bir değişken tanımlayıp değer atıyoruz
string str = "John elmaları çok sever.";
string newStr = str.Replace("elmaları","erikleri");
//sonuc olarak stringimizde bulunan elmaları yerine erikleri ile değiştirmiş olduk.
//--> John erikleri çok sever.

Bildiğim kadarıyla bir şeyler yazmaya çalıştım inşallah birilerinin faydalanması dileğiyle.