SQL SERVER Stored Procedure Giriş

Sql Server Projelerinde olamazsa olmaz Stored Procedure. Sadece ilk çalıştığı zaman derlenirler sonra derlenmedikleri için çok hızlıdırlar. Parametreler içermektedir. Ve bir fonksiyonlarla kullanılabilir.

En çok kullanıldığı alan dört işlemlerdir.(CRUD -Create Read Update Delete) Stored Procedure Yazım Şekli(Syntax)

--ya da Create  procedure
 Create proc [_ADI]         
 --Parametreler buraya yazılır
 WITH [RECOMPILE  | ENCRYPTION ]
 AS
 --İşlemlerimiz burada yer alır
 GO
 execute  [_ADI]   --Bu işlem ise proceduremuzu çalıştırma işlemidir

 --RECOMPILE  => Her derlenmesinde yeniden execute edilmesi demektir
 --ENCRYPTION  =>Yazılan kodun şifrelenmesi demektir.

Peki oluşturduğumuz prosedürler nerede? Database -> Programmability -> Stored Procedures altından prosedürlere ulaşabiliriz.