C# Matematik Sınıfı Metotları

C# da belirli matematiksel işlemleri yapmak için .Net Kütüphanesinde Matematik (Math) sınıfı bulunmaktır. Math sınıfı static bir sınıftır.

Hatırlatma: Static Metot Nedir ? new anahtar kelimesine ihtiyaç duymazlar bu sayede metodumuzun ismini yazarak çalıştırabiliriz. Instance sini almaya gerek yoktur.

Matematik Sınıfının Metoları Math.Abs() : Girilen sayının mutlak değerini alır.

Math.Abs(-74); //74

Math.Ceiling() : Girilen sayıyı yukarı yuvarlar.

Math.Ceiling(7.4); // 8

Math.Floor() : Girilen sayıyı aşağı yuvarlar.

Math.Floor(7.4); //7

Math.Round() : Girilen sayıyı en yakın tamsayıya yuvarlar. Math.Round(7.4); // 7

Math.Round(7.6); //8

Math.Cos() : Girilen sayının kosinüsünü alır.

Math.Cos(1); // 0.54030230586

Math.Sin() : Girilen sayının sinüsünü alır.

Math.Sin(1); // 0.8414709848

Math.Tan() :Girilen sayının tanjantını alır.

Math.Tan(1); //1.55740772465

Math.Max(a,b) : Girilen sayılardan en büyüğünü bulur.

Math.Max(11,12);// 12

Math.Min(a,b) : Girilen sayılardan en küçüğünü bulur.

Math.Min(11,12);// 11

Math.Pow(a,b) : a üzeri b yi hesaplar.

Math.Pow(2,3); // 2^3 // 8

Math.Sqrt(): Girilen sayının karekökünü bulur.

Math.Sqrt(4); // 2

Math.Truncate() : Girilen sayının virgülden sonrasını almaz.

Math.Truncate(1.2341241); //1

Math.Log() : Girilen sayının e tabanında logaritmasını bulur.

Math.Log(1); // 0

Math.Log(a,b): Girilen sayının(a)  b tabanında logaritmasını bulur.

Math.Log(100, 10); //log10(100) //2

Math.Log10(): Girilen sayının 10 tabanında logaritmasını bulur.

Math.Log10(10); //1

system.Math() sınıfını en çok kullanılan metolarını bu yazımda paylaşmaya çalıştım inşallah birilerin faydalanması dileğiyle...