C# Ternary ve Coalescing Operatörü

Ternary operatörü üç işlem alan tek operatördür. Bir bakıma if else yapısına da çok benzerlik göstermektedir. Coalescing operatörü eğer gelen değerimiz null içeriyorsa bizim tanımlamış olduğumuz varsayılan değer atamasını yapar.

Ternary Operatörü Kullanımı : koşul ? doğru ise burası : yanlış ise burası çalışsın

Coalescing Kullanımı : değişkenimiz ?? varsayılan değerimiz

//Ternary Operatörü
Console.Write("[1-10] arasında sayı giriniz :");
int sayi = int.Parse(Console.ReadLine());
string cevap ="";
cevap += sayi == 7 ? "Tebrikler doğru bildiniz":"Yanlış cevap";
Console.WriteLine(cevap);

// Coalescing Kullanımı
Console.Write("Lütfen yaşınızı giriniz :");
string yasiniz = Console.ReadLine();
string sonuc = "";
//Burada iki operatörü birarada kullanmış olduk 
//Ternary kullanma amaçımız kullanıcı direkt boş geçerse stringlerde boş değer bir karakter olduğudan
//Coalescing de bildiğiniz gibi null değer gelirse varsayılan değeri yazdırır.
sonuc = (yasiniz=="" ? null : yasiniz) ?? "Boş geçildi.";
Console.WriteLine("Yaşınız :"+sonuc);