C# Basit Simetri Matris Yapımı Matrix Symmetry

İlk önce matrisin simetri olabilmesi için kare bir matris olması lazım. Eğer matrisimiz kare değilse simetrisi olmaz.Simetri matris nedir ?

Bir kare matriste tüm elemanlar asal köşegene göre simetrik ise bu matrise simetrik matris denir. a[i,j] = a[j,i] elemanları eşit olmalıdır.

Transpozu kendisine eşit olan matrisler simetri matrisdir.

Örnek sorumuz; bu simetri matrisleri ekrana yazan programı yazalım.

Console.WriteLine("Kare matrisin boyutu");
 int boyut = int.Parse(Console.ReadLine());
 int[,] simetriMatris = new int[boyut, boyut];
 for (int i = 0; i < boyut; i++)
   {
    for (int j = 0; j < boyut; j++)
     {
      if (i == j)
      {
        simetriMatris[i, j] = 0;
      }
      else if (i > j)
      {
       simetriMatris[i, j] = i + j;
      }
      else if (j > i)
      {
       simetriMatris[i, j] = j + i;
      }
     }
  }
 //Ekrana yazdırma işlemi
 for (int i = 0; i < boyut; i++)
   {
    Console.WriteLine("");
    for (int j = 0; j < boyut; j++)
    {
    Console.Write(simetriMatris[i, j] + "\t");
    }
   }
 Console.ReadKey();</code>

Örnek bir soru daha yapalım. Kullanıcının girdiği değerlere göre simetri matris olup olmadığını kontrol eden programı yazalım.

 Console.Write("Kare matrisin boyutunu giriniz => ");
 int boyut = int.Parse(Console.ReadLine());
 int[,] matrisK = new int[boyut, boyut];
 bool simetriMi = true;
 for (int i = 0; i < boyut; i++)
  {
  for (int j = 0; j < boyut; j++)
   {
   Console.Write("K Matrisinin [{0},{1}] :",i,j);
   matrisK[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());
   }
   Console.WriteLine();
  }
 //Matris A yı ekrana yazdıralım 
 Console.WriteLine("Matris K");
 for (int i = 0; i < boyut; i++)
  {
   for (int j = 0; j < boyut; j++)
    {
     Console.Write(matrisK[i, j] + "\t");
    }
  Console.WriteLine();
  }
 Console.WriteLine();
 //Matrisimizin transpozunu alıyoruz 
 //Neden: Transpozu kendisine eşit olan matrislere
 //simetri matris denir.
 int[,] matrisT = new int[boyut,boyut];
 Console.WriteLine("Matris K'");
 for (int i = 0; i < boyut; i++)
  {
  for (int j = 0; j < boyut; j++)
   {
   matrisT[i, j] = matrisK[j, i];//transpozu
   //Transpozunu yazalım ekrana
   Console.Write(matrisK[i, j] + "\t");
   } Console.WriteLine();
  }
 Console.WriteLine();
 //Şimdi ise simetri olup olmadığını kontrol ediyoruz
  for (int i = 0; i < boyut; i++)
  {
   for (int j = 0; j < boyut; j++)
   {
     if (matrisT[i, j] != matrisK[i, j])
     {
      simetriMi = false;
      break;
      }
    }
  }
 if (simetriMi) Console.WriteLine("Girdiğiniz Matris Simetridir.");
 else Console.WriteLine("Girdiğiniz Matris Simetri Değildir.");
 Console.ReadLine();