C# String Sınıfı Metotları 2

Bu yazıda arama (contains, startswith, endswith, indexof, lastindexof, indexofany) ve birleştirme (concat, join) metotları inceleyeceğiz. 

Arama metolarından başlayalım.

Contains(): Bu metot string bir veri içerisinde arama yapar eğer bulursa geriye bool değer olan true döndürür.

//değişkenimiz
string str = "Kerem ÖZER";
string sonuc = str.Contains("er").ToString();
//sonuc true olucaktır.
//büyük küçük harf duyarlılığı vardır.

string sonuc = str.Contains("eR").ToString();
//sonuc false olucaktır.

StartsWith(): StartsWith metodu arama yapar farklı olarak gönderilen parametre ile  başlıyorsa  true, başlamıyorsa false değer döndürür.

string str = "Kerem ÖZER";
string sonuc = str.StartsWith("Kerem").ToString();
//sonuc true olucaktır.

EndsWith(): StartsWith ile aynı işlemi yapar farkı gönderilen parametre ile bitiyorsa true, bitmiyorsa false değer döndürür.

string str = "Kerem ÖZER";
string sonuc = str.EndsWith("Kerem").ToString();
//sonuc false olucaktır.

IndexOf() :Parametre olarak gönderilen değer string ifadenin içerisinde bulunuyorsa gönderilen değerin ilk harfin index numarası döner eğer bulunmuyorsa ise -1 geriye döner.

string str = "Kerem ÖZER";
string sonuc = str.IndexOf("Öz").ToString();
//sonuc false olucaktır.
//eğer büyük ve küçük harf duyarlılığından kurtulmak istiyorsak
string sonuc = str.IndexOf("Öz",StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase).ToString();
//sonuc 6 olucaktır.

LastIndexOf(): Parametre olarak gönderilen değer string ifadenin içerisinde bulunuyorsa gönderilen değerin geçtiği son index numarası döner eğer bulunmuyorsa ise -1 geri döner.

string str = "Kerem ÖZER | kerem özer";
string sonuc = str.IndexOf("Öz",StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase).ToString();
//sonuc 19 olucaktır.

IndexOfAny(): String bir ifadede aramak istediğimiz karakterler var ise o zaman indexofany kullanıyoruz.Yapmamız gereken bir Char[] dizi oluşturup aramak istediğimiz karakterleri ekliyoruz. Eğer bulunursa geriye dizideki index dönecek, bulamazsa -1 dönecektir.

//Neden char[] dizi yapıyoruz derseniz karakter aram işlemi yapacağız
//karakterin veri tipi char olduğundan dolayı char dizi oluştuyoruz.
char[] bulunmasiIstedigimizKarakterler = { '5','6','7' };
string str = "1234567";
int sonuc = str.IndexOfAny(bulunmasiIstedigimizKarakterler);
//sonuc 4 olarak dönücektir.
//5'i buldu ve bize bulunduğu index numarasını döndürdü.

Sıra geldi birleştirme metolarına;

Concat(): Concat metodu string bir ifadeyi başka string ifadeye eklemek için kullanılır. Yani "+" operatörü işlemini görmektedir. Örnekleri inceleyelim.

string str1 = "Kerem";
string str2 = "Özer";
string sonuc = string.Concat(str1, str2);
//sonuc KeremÖzer olucaktır.
//birden fazla parametre alabilir örneğin
string.Concat("kerem","ozer",".com")
//sonuc keremozer.com olucaktır.

Join(): String tipindeki dizi elemanlarını birleştirir, istersek dizi elemanları arasına string ifade ekleyebiliriz.

string[] dizi = { "kerem", "ali", "emirhan", "okan", "furkan", "sinan" };
string.Join(",", dizi);
//sonuc kerem,ali,emirhan,okan,furkan,sinan

//istersek alt alta birleştirelim
string.Join("\n", dizi);
/* Sonuc
kerem
ali
emirhan
okan
furkan
sinan
*/