Sql Server Tarih Fonksiyonları - GETDATE

GETDATE

Günün tarihini ve zaman bilgisini döndürür.

Kullanımı: GETDATE() fonksiyonu herhangi bir argument almaz. GETDATE yazmanız yeterli olucaktır.

Create Table(
siparisID int NOT NULL PRIMARY KEY,
URUN varchar(50) NOT NULL,
SIPARIS_TARIH datetime NOT NULL DEFAULT GETDATE())
-- default değer olarak getdate() tanımladık. Sunucumuzdaki o anki tarihi alacaktır.

Bir tane kayıt ekleyelim.

Insert into Tbl_Siparis (URUN) values ('LAPTOP'); --Şimdi sonuçu görelim
Select * from Tbl_Siparis
-- Sonuc > LAPTOP | 2015-08-23 20:08:10.170

Bir örnek daha yapalım bu örneğide northwind veritabanı ile yapalım yaş hesaplayalım.

Select
e.FirstName+' '+e.LastName as 'Ad Soyad',
DATEDIFF(yy,BirtDate,GETDATE()) as 'Yaşı'
From Employess e